Artykuły z kategorii

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Konferencja pod takim tytułem odbędzie się 22 marca w Olsztynie.

Początek spotkania o godz. 10 w budynku Starostwa Powiatowego (Plac Bema 5, sala sesyjna).

Śniadanie prasowe 09.03.2017.

By wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szybciej trafiało do beneficjentów, uproszczone zostały procedury aplikacyjne.

- Zmniejszona została też liczba punktów, koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku w ocenie merytorycznej – tłumaczył Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podczas czwartkowego (9 marca) spotkania z dziennikarzami.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło dwadzieścia pięć ofert.

Spotkanie w Olsztynie

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin gościł w poniedziałek 6 marca ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Spotkanie odbyło się przy okazji obchodów 15-lecia umowy o współpracy między Warmią i Mazurami a obwodem kaliningradzkim.

– Współpraca z obwodem kaliningradzkim to przede wszystkim zbliżenie społeczeństw, kontakty samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych czy klubów sportowych – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dowodem tego są polsko-rosyjskie rajdy rowerowe, międzynarodowe regaty czy spływy kajakowe. To także biznes i wymiana handlowa. Wymiernym efektem jest również wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na współpracę transgraniczną. Z Programu Polska-Litwa-Rosja 2007-2013 skorzystaliśmy z sukcesem, a w trwającej perspektywie czeka 60 mln euro w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.