Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Na sesji sejmiku radni województwa rozpatrzyli Informację o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku. Dokument prezentuje obszary aktywności Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej oraz przedstawia najważniejsze inicjatywy zrealizowane wspólnie z regionami partnerskimi.

Mijający rok w tej dziedzinie to przede wszystkim promocja polityki miejskiej Warmii i Mazur wśród ekspertów z zagranicznych regionów partnerskich, w ramach projektu „Miasta, w których warto żyć…” dofinansowanego przez MSZ RP. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Warmia i Mazury jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju otrzymały ministerialny grant.

Spotkanie w Kaliningradzie

W Kaliningradzie odbywa się dzisiaj (15 grudnia 2016 roku) III seminarium „Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim – Warmia i Mazury: tradycje i nowe możliwości współpracy” W spotkaniu uczestniczy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Podczas spotkania zaplanowano podpisanie planu pracy województwa warmińsko- mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego na lata 2017-2019 (m.in. w obszarze turystyki). Wzmacnianiu rozwoju społeczno-gospodarczego naszych regionów z pewnością służyć będzie także realizacja wielu cennych projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Flaga Szwecji

Do 1 lutego 2017 r. Instytut Szwedzki prowadzi kolejny nabór wniosków na projekty przyczyniające się do poprawy współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Seed funding, czyli tzw. projekty zalążkowe z Instytutu Szwedzkiego to instrument finansowania projektów służących nawiązywaniu lub rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami ze Szwecji oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Gruzji i Mołdawii.

Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyła się 8 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W minionej perspektywie finansowej 2007-2013 łącznie wsparcie uzyskało 60 projektów, z czego aż 30 zrealizowano z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego.