Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie dotyczące działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zorganizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej.

Celem spotkania było omówienie działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz zaprezentowanie programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.

Logo programu Interreg Europa Środkowa

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa.

Dzięki temu beneficjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji oraz wytycznych, które usprawnią ich prace, a przez to przyczynią się do terminowej realizacji projektów.

Logo Elbląski Park Technologiczny

Młode firmy mają szansę na dodatkową pomoc w rozwoju.

W Elbląskim Parku Technologicznym ruszył nabór do projektu inkubacyjnego, w ramach którego można otrzymać darmowe biuro, usługi marketingowe, a nawet doradztwo prawne i mentoring.

Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

10 stycznia rozpoczął się kolejny nabór na projekty „kapitału zalążkowego” tzw. seed money w Programie Interreg Południowy Bałtyk (3 i 4 Oś Priorytetowa).

Wsparcie w ramach projektów typu „seed money” udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej gotowej do złożenia w kolejnym etapie w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk.