Artykuły z kategorii

tallin www wikipedia plTrwają Dni Polskie w Tallinie, które zakończą się w sobotę. Wydarzenie jest organizowane przez Ambasadę RP w Estonii. Wśród gości stolicy Estonii jest także delegacja z Warmii i Mazur, na której czele stoi Urszula Pasławska, wicemarszałek województwa.

Impreza, która ma na celu prezentację i promocję regionów polskich, odbywa się w Centrum Handlowym „Solaris”, najpopularniejszym tego typu obiekcie w Tallinie, codziennie odwiedzanym przez kilka tysięcy Estończyków. Oprócz Warmii i Mazur w Tallinie swoje stoiska wystawia także województwo podkarpackie i powiat koniński.

uwm wydzial nauk technicznychNowa siedziba Wydziału Nauk Technicznych jest częścią projektu Techno, finansowanego z programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Nowy, przestrzenny obiekt, wpisujący się swoim wyglądem w architekturę Kortowa został wybudowany i wyposażony nakładem ponad 24 mln zł. Środki na ten cel uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, realizując przy tym dwa projekty („Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" oraz „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie").

unia flaga2Ruszyła kolejna edycja konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Nagrodzone zostaną reportaże, pokazujące, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do ludzi, chcących zmienić swoje życie.

Motywem przewodnim VI edycji konkursu jest w szczególności promocja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz starszych niż 50 lat i młodszych niż 30-letnie. Laureaci konkursu, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki „Dziennikarz przyjazny EFS”, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

euro banknoty www freedigitalphotos netRuszyły konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013, zakładające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pieniądze można przeznaczyć na tworzenie parków technologicznych, przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz na inwestycje infrastrukturalne, tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.