Artykuły z kategorii

pieniadze2Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił nabór na wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących przedsiębiorczości. Środki na wsparcie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013.

Na pierwszy z konkursów przeznaczone zostało nieco ponad 5,8 mln zł. Dofinansowanie mogą dostać projekty, zakładające tworzenie, rozbudowę lub wyposażenie parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Mogą je złożyć jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu.

ambasador pakistanuAmbasador Pakistanu Murad Ali przybył z misją na Warmię i Mazury. We wtorek, 21 sierpnia, zjadł śniadanie robocze z marszałkiem województwa Jackiem Protasem. Ambasador i marszałek rozmawiali o możliwościach współpracy.  

- Pakistan jak dotychczas jest mało znaczącym partnerem handlowym Polski, ale może właśnie nadszedł czas, żeby to zmienić – powiedział po spotkaniu marszałek Jacek Protas.

pieniadzeSą kolejne środki przeznaczone na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji i znajomości języków.

Samorząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie takich szkoleń i kursów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tego działania przyznano 3 mln zł.

wydzial nauk technicznych fot uwm facebookKilka dni temu Uniwersytet Warmiński oddał do użytku przedostatnią z inwestycji Projektu Techno - siedzibę Wydziału Nauk Technicznych.

Dobiega końca realizacja Projektu „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych", finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jednym z komponentów projektu było wybudowanie trzybryłowego kompleksu Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego. Nowa inwestycja powstała w miejscu wyburzonych laboratoriów i hali maszyn.