Artykuły z kategorii

fot. domena publiczna, wikipedia.plKonsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnej porady w zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

 

W najbliższych dniach informacje o funduszach europejskich będzie można uzyskać m.in. w Gołdapi, Braniewie, Ostródzie, Białej Piskiej, Szczytnie i Prostkach.

 

Forum Polska RosjaW Niżnym Nowogrodzie trwa V Forum Regionów Polska – Rosja. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko. Polskie regiony reprezentuje prezes zarządu Związku Województw RP marszałek Jacek Protas.

 

Forum jest płaszczyzną współpracy między regionami obu państw i ważną platformą wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dotyczących obywateli. Tegoroczne spotkanie poświęcono głównie promocji wspólnych inicjatyw z obszaru kultury, edukacji i wymiany młodzieży.

 

fot. stockvault.netZdjęcia przedstawiające miejsca, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim, należy przesyłać do 7 czerwca 2013 roku.


Liczy się ciekawy kadr zdjęć i atrakcyjność historii miejsca, które zmieniło się dzięki  unijnym środkom. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 najlepszych fotografii, które w najciekawszy sposób pokazały wybrane miejsce.

fot. stockvault.netRegionalny konkurs skierowany jest do projektodawców z Warmii i Mazur, którzy korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w rozwoju regionu poprzez promowanie najlepszych inicjatyw realizowanych dzięki programowi. Przede wszystkim z zakresu rozwoju lokalnego i zasobów ludzkich w kategoriach: edukacja, rynek pracy, integracja społeczna oraz transfer wiedzy.