Artykuły z kategorii

Forum na Malcie organizowane jest pod hasłem  „Europe, let’s cooperate!”

W związku z rozpoczynającym się 1 marca naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa, na Malcie zaplanowane zostało międzynarodowe forum poszukiwania partnerów.

Organizowane jest pod hasłem „Europe, let’s cooperate!”.

Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Spotkanie pt. „Inwestycje w innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne” odbędzie się 16 lutego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91A).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 to szansa na zrobycie środków na rozwój w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Właśnie ruszyło dziesięć kolejnych konkursów.

Flaga Francji - www.stockvault.net

Liceum J. Savina w Tréguier w Departamencie Côtes d'Armor (Francja) prowadzi współpracę z greckim technikum i chcąc rozwijać partnerstwo zagraniczne w dziedzinie kształcenia, zgłosiło swój udział do Konsorcjum Regionalnego dla Średnich Szkół Zawodowych.

Obecnie szkoła poszukuje potencjalnych partnerów z Warmii i Mazur (zarówno szkół, jak i przedsiębiorców).