Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Prezydium Euroregion Bałtyk zebrało się na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku (6 i 7 lutego) oraz Dorocznym Forum. Gospodarzem był szwedzki region Kalmar, który przejął przewodnictwo w organizacji po rocznej prezydencji obwodu kaliningradzkiego. 

Nowym Prezydentem Euroregionu została Pani Akko Karlsson, członek zarządu Rady Regionalnej w Kalmar.

Flaga Ukrainy. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W ramach programu można uzyskać środki na międzynarodowe spotkania i ciekawe projekty.

fot. stockvault.net

Fundusze Europejskie umożliwiają młodym m.in. założenie startupu bazującego na ich nowatorskim pomyśle.

Młodzież może skorzystać z bezpłatnych konsultacji, wsparcia mentorów, a także ma szansę na dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Między innymi o tym, jak FE wspierają rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się w trakcie „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Flaga Czech. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.

Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.