Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wziął dziś udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk, których gospodarzem było Miasto Olsztyn.

Uczestnicy obrad omawiali przygotowania do wspólnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Prezydium Euroregionu, które zostało zaplanowane na 22–23 maja 2017 roku w Elblągu.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Blisko 3,9 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym.

W czwartek (23 lutego) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na realizację czterech przedsięwzięć.

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs „Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej”. Celem programu jest intensyfikacja pozarządowej i obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami.

Nie ma preferowanych tematów, do których powinien odnosić się proponowany projekt. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu w rozwój kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

Spotkanie w Olsztynie

Przedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu Côtes d’Armor spotkali się, by omówić dotychczasową współpracę oraz ustalić plany na rok 2017. Dyskusję poprowadził marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na czele francuskiej delegacji stał Thibaut Guignard, wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor.

Coroczne spotkanie komitetu sterującego współpracy zdecentralizowanej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego departamentu Côtes d’Armor odbyło się w środę 15 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku.