Artykuły z kategorii

Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Aby formalnie uznać stosunki Województwa z jego zagranicznymi partnerami i stworzyć platformę do wielopłaszczyznowego współdziałania, władze Województwa uchwalają „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”.

24 czerwca 2014 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak stanowi ustawa o samorządzie województwa, priorytety określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy zagranicznej oraz zamiary przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Obowiązek ich uchwalenia spoczywa na sejmiku województwa.

Poprzedni dokument został przyjęty w listopadzie 2009 roku. Od tego czasu Województwo zakończyło współpracę z częścią dotychczasowych regionów partnerskich (litewskim okręgiem Taurage, hiszpańskim regionem La Rioja oraz szwedzkim Halland (2014), formalizując jednocześnie nowe kontakty zagraniczne (chorwacka Żupania Splicko-Dalmatyńska (2012), niemiecki Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt (2014)). Zapisy priorytetów zostały również dostosowane do nowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Dokument wszedł w życie 24 lipca 2014 r. po zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

 

Regiony, z którymi samorząd województwa prowadzi współpracę na podstawie podpisanych porozumień:

 

1. Chiny – Prowincja Heilongjiang - Protokół uzgodnień pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a prowincją Heilongjiang został podpisany dnia 18 lutego 2005 r.

 ZOBACZ: 
Protokół uzgodnień pdf

2. Dania – Regionalna Gmina Bornholm – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 29 września 2003 r., natomiast 14 maja 2008 r. podpisano aneks do Porozumienia o współpracy na lata 2008-2010

ZOBACZ: 
Porozumienie o współpracy między województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska) a powiatem Bornholm (Królestwo Danii)

3. Francja – Departament Côtes d’ Armor – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 24 czerwca 2000 r.; aneks do Porozumienia na lata 2003 – 2005 sygnowano w dniu 25 kwietnia 2003 r., a w lutym 2006 r. podpisano II aneks do Porozumienia na 2006 r.

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy między samorządem województwa a Radą Generalną Cotes d’Armor z dnia 24.06.2000 r. PL
Porozumienie o współpracy między samorządem województwa a Radą Generalną Cotes d’Armor z dnia 24.06.2000 r. FR
Umowa specjalna o funkcjonowaniu i finansowaniu Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie PL
Umowa specjalna o funkcjonowaniu i finansowaniu Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie FR 
Plan pracy na lata 2015-2017 (maj 2015) PL
Plan pracy na lata 2015-2017 (maj 2015) FR

4. Rosja – obwód kaliningradzki – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 19 września 2001 r., a 9 czerwca 2008 roku podpisany został w Kaliningradzie Plan Pracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim na lata 2008-2010.

ZOBACZ:
Plan współpracy z obwodem kaliningradzkim na lata 2017-2019
Porozumienie o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim – Rzeczpospolita Polska i Administracją Obwodu Kaliningradzkiego – Federacja Rosyjska

5. Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 8 lipca 2003 r.; aneks nr 1 do porozumienia o współpracy z lipca 2003 r. został podpisany 18 maja 2005 r.; Plan Współpracy na lata 2007-2008 został podpisany 27 listopada 2007 r.

 ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego (Rzeczpospolita Polska) a samorządem samodzielnego województwa bańsko-bystrzyckiego (Republika Słowacji)

6. Ukraina – Obwód Rówieński – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 9 grudnia 2003 r.; aneks do Porozumienia na lata 2004 – 2006 podpisano w dniu 4 października 2004 r.; 3 czerwca 2008 r. w Olsztynie podpisany został Plan Pracy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Obwodem Rówieńskim na lata 2008-2010.

ZOBACZ:
Umowa o handlowo-gospodarczej współpracy między Rówieńską Radą Obwodową Ukrainy a WWM z dnia 2 listopada 2000 r. PL
Umowa o handlowo-gospodarczej współpracy między Rówieńską Radą Obwodową Ukrainy a WWM z dnia 2 listopada 2000 r. UKR 
- Umowa o współpracy między Obwodem Rówieńskim i WWM z dnia 9 grudnia 2003 roku - PL
- Umowa o współpracy między Obwodem Rówieńskim i WWM z dnia 9 grudnia 2003 rok - UKR
Plan pracy WWM z Rówieńską Obwodową Administracją Państwową na lata 2011-2013 (11.10.2011 r.) PL
Plan pracy WWM z Rówieńską Obwodową Administracją Państwową na lata 2011-2013 (11.10.2011 r.) UKR

7. Włochy Autonomiczny Region Vallée d’Aoste – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 11 kwietnia 1999 r., a 15 kwietnia 2005 r. parafowano aneks do Porozumienia na lata 2005-2007.

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy z autonomicznym regionem Valle d’Aosta
Aneks do porozumienia o współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Prezydentem Autonomicznego Regionu Valle d’Aosta, podpisanego 11 kwietnia 1999 r.

8. Włochy – Prowincja Perugia – Umowa o współpracy międzyregionalnej została podpisana 22 kwietnia 2008 r.

ZOBACZ:
Umowa o współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Prowincją Perugia z dnia 27 marca 2009 r.

 9. Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska – list intencyjny podpisano 12 sierpnia 2011 r.

ZOBACZ:
List intencyjny
Umowa o współpracy

10. Niemcy – Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt – list intencyjny podpisano 3 października 2014 r.

ZOBACZ:
List intencyjny
Plan Pracy na lata 2016-2017 PL
Plan Pracy na lata 2016-2017 DE