Artykuły z kategorii

Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce w 2005 roku uzyskało status pełnoprawnego członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”, która jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W kwietniu 2006 roku, po konsultacjach z europejskimi koordynatorami i  po uzyskaniu ich akceptacji, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęty został regulamin sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.

 

Celem Sieci Kulinarnego Dziedzictwa jest promowanie produkcji artykułów żywnościowych na małą skalę oraz pomoc klientom i turystom w odszukaniu żywności regionalnej w każdym z regionów, tym samym pobudzając rozwój regionalny. Wspólne ramy działania obejmują wspólne logo oraz uzgodnione kryteria dla uczestniczących firm i regionów, natomiast wspólne gwarancje działań marketingowych ujednolicają standardy w całej Europie. Sieć ma wyjątkowy charakter, ponieważ skupia jednocześnie restauracje/sklepy farmerskie, jak również producentów/przetwórców w ramach tej samej sieci. Jest to tym jedyna sieć w swoim rodzaju, ponieważ jej koncepcję i logo można spotkać w całej Europie. To zapewnia dobre podstawy dla rozwoju turystyki, ponieważ logo ma już charakter międzynarodowy i jest dobrze znane.

 

Województwo warmińsko-mazurskie jest właścicielem licencji na użytkowanie logo Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle na poziomie regionalnym. Województwo warmińsko-mazurskie przyznaje licencję na użytkowanie logo Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle przedsiębiorstwom.

 

www.dziedzictwokulinarne.pl