Artykuły z kategorii

Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht. W jego skład wchodzi 353 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

 

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów sześć razy do roku uczestniczą w sesjach plenarnych. Pracują również w sześciu stałych komisjach, a także (w szczególnych przypadkach) w komisjach powoływanych ad hoc.

Komisje stałe to:
• CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych
• COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
• ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
• SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych
i Kultury
• ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
• NAT – Komisja Zasobów Naturalnych
• CAFA – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych

Reprezentantem Warmii i Mazur w Komitecie Regionów w latach 2008-2015 był Jacek Protas, ówczesny Marszałek i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obecnie Poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Jacek Protas uczestniczył w pracach komisji: CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych) oraz NAT (Komisja Zasobów Naturalnych).

W grudniu 2016 roku swoją działalność w Komitecie Regionów rozpoczął Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczy w pracach Komisji: Polityki Gospodarczej (ECON) oraz Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) 


Więcej informacji o Komitecie Regionów

Harmonogram pracy Komitetu