Artykuły z kategorii

 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmioty posiadające oraz nieposiadające osobowości prawnej, które działają w celach publicznych i nie są nastawione na osiąganie zysku, m.in.: władze regionalne, lokalne, ich stowarzyszenia, organizacje non-profit, zarejestrowane w jednym z poniższych podregionów: Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańskim, Elbląskim, Olsztyńskim, Ełckim, Białostocko-Suwalskim, a także: Słupskim, Bydgoskim, Toruńsko-Włocławskim, Ciechanowsko-Płockim, Ostrołęcko-Siedleckim, Łomżyńskim oraz organizacje międzynarodowe.


Z kim można współpracować ?
Z partnerami z:
- Litwy: okręgi Kłajpedy, Mariampol i Taurogi oraz Olity, Kowna, Telszy i Szawli (przyległe);
- Rosji – Obwód Kaliningradzki.

 

litwa polska rosja

 

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Celem programu jest wzmocnienie kontaktów między Polską, Rosją i Litwą poprzez intensyfikację współpracy dwustronnej i trójstronnej. Program oferuje wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu jakości życia mieszkańców na całym objętym nim obszarze.

Priorytety Programu obejmują działania związane z:
- ochroną środowiska,
- poprawą dostępności regionu,
- turystyką,
- rozwojem potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych,
- wspieraniem konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- rozwojem rynku pracy,
- planowaniem przestrzennym i społeczno-ekonomicznym.


Kwestie finansowe:

Budżet Programu wynosi prawie 146 mln euro, w tym ok. 124,3 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok.. 21,7 mln euro przekazane przez Federację Rosyjską.

Dofinansowanie z Programu nie może być niższe niż 100 000 euro oraz większe niż 4 000 000 euro. Budżet projektu nie może być mniejszy niż 111 111 euro oraz większy niż 4 444 444 euro.

Można ubiegać się o 90 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. W Programie przewidziano możliwości ubiegania się o wypłatę zaliczek.

 

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący składający się z przedstawicieli władz krajowych, regionalnych oraz reprezentantów społecznych z państw biorących udział w Programie.

 

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39a
tel. 22 378 31 00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W Urzędzie Marszałkowskim działa Filia Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu
tel. 89 524 89 50/51/52


Szczegółowe informacje

Strona internetowa programu: www.lt-pl-ru.eu. Językiem programu jest język angielski.