Artykuły z kategorii

Flaga UE

Kolejne bezpłatne szkolenia z cyklu „Środa z Funduszami”, które organizowane są przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), odbędą się 5 sierpnia 2015 roku.

Tym razem przedsięwzięcie adresowane będzie do przedsiębiorców, a tematem będzie wsparcie dla MSP na szkolenia. Spotkania z cyklu "Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca.

Flaga UE. Fot. stockvault.net

Centrum Projektów Europejskich pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:
1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Logotyp akcji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkurs „Polska dla wszystkich” na najlepszy projekt związany z dialogiem międzykulturowym.

Konkurs skierowany jest do placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich.

Obóz w Olsztynie

Rozpoczęła się 19. edycja obozu językowego organizowanego przez Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie.

Młodzież z Warmii i Mazur pod czujnym okiem nauczycieli z partnerskiego Departamentu Côtes d’Armor doskonali znajomość języka francuskiego. W tym roku, po raz pierwszy w historii tego przedsięwzięcia, dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ i firmy Michelin Polska, do uczniów z naszego regionu dołączyła grupa młodych frankofilów z Rumunii.

Flaga UE. Fot.stockvault.net

W lipcu z porad będzie można skorzystać w Giżycku, Białej Piskiej, Wieliczkach, Ornecie, Fromborku, Gietrzwałdzie, Prostkach, Dąbrównie, Pasłęku, Dźwierzutach, Kętrzynie, Janowcu Kościelnym, Lubominie oraz Mrągowie.


Podczas spotkań specjaliści ds. funduszy europejskich Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim przekażą informacje w zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Ilustracja do tekstu. Fot. T. Raczyński

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin często podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dla gospodarki Warmii i Mazur: - Dlatego wspieramy różne przedsięwzięcia, w tym inicjatywy międzynarodowe, które aktywizują mieszkańców obszarów wiejskich i służą podnoszeniu poziomu życia na wsi - mówił tuż przed wyjazdem do Francji i Niemiec grupy rolniczek z regionu.

Wyjazd organizował samorząd województwa w ramach projektu „Kobieta inicjatorem rozwoju społeczności wiejskiej”. Chodzi w nim przede wszystkim o wymianę doświadczeń dotyczących oddolnych inicjatyw społeczności wiejskiej, szczególnie wśród kobiet.

Wizyta na Warmii i Mazurach

Trzy tygodnie spędzi na Warmii i Mazurach Flavie Rigaud, 22-letnia studentka z Saint-Brieuc, stolicy departamentu Côtes d’Armor. Powód jej wizyty? Praktyki studenckie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Flavie chce po studiach podjąć pracę jako pracownik społeczny. Interesuje ją organizacja i sposób funkcjonowania systemu pomocy społecznej w naszym kraju. Zebrane podczas pobytu informacje posłużą do przygotowania pisemnej analizy porównawczej systemów polskiego i francuskiego.

Flaga UE. Fot. www.stockvault.net

Z bezpłatnych porad będzie można skorzystać od 14 do 29 maja 2015 roku.

Specjaliści ds. funduszy europejskich Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim przekażą informację o możliwościach otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Film można nakręcić telefonem komórkowymTylko do środy (15 kwietnia) można zgłaszać swoje propozycje do konkursu „Ja – obywatel Unii Europejskiej”.

 

 

Wystarczy nakręcić krótki – maksymalnie 60 sekundowy – filmik, by wygrać atrakcyjne nagrody.

 

 

Flaga UE Fot. www.stockvault.net„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku.

 

Podczas spotkań w Olsztynie (Hotel HP Park, Aleja Warszawska 119), Elblągu (Hotel Młyn, ul. Kościuszki 132) oraz Ełku (Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Parkowa 12) zaprezentowane zostaną tematy związane z Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, czyli pożyczki dla sektora MŚP i osób chcących otworzyć działalność gospodarczą; „Warmińsko-Mazurskim Funduszem na Start”- mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz fundusze zwrotne dla MŚP; środkami na otwarcie działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbywać się będą w godz. 10-13.