Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Osiem miejscowości na Warmii i Mazurach odwiedzą w lutym konsultanci Mobilnych Punktów Informacyjnych. Bezpłatnie udzielą informacji o Funduszach Europejskich.

Uczestnicy spotkań dowiedzą się m.in. o korzystaniu z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Tym razem spotkania organizowane przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) adresowane są do osób planujących założenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Odbędą się one 3 lutego w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

23 lutego Katowicach odbędzie się seminarium na temat unijnych programów współpracy transnarodowej Interreg: Europa Środkowa 2014-2020 oraz Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych współpracą w obszarze Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w tym dla potencjalnych partnerów wiodących przyszłych projektów.

www.stockvault.net

Bezpłatne spotkania z cyklu „Środa z funduszami” odbędą się 13 stycznia 2016 roku w Olsztynie, Ełku oraz Elblągu.

Specjaliści ds. funduszy europejskich przedstawią możliwości uzyskania wsparcia z programu krajowego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) i programu regionalnego. Uczestnicy dowiedzą się gdzie dokładnie szukać pieniędzy na inwestycje proekologiczne. Prowadzący szkolenie są otwarci na pytania i indywidualne konsultacje.

Fot. stockvault.net

W grudniu 2015 roku odbędą się kolejne konsultacje podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych na Warmii i Mazurach.

Od 7 do 21 grudnia zaplanowano spotkania w Biskupcu, Barczewie, Pasłęku, Orzyszu, Piszu, Nidzicy, Kalinowie, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach oraz Mikołajkach.

Fot. www.stockvault.net

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

Kamera filmowa

W czwartek 29 października poznamy zwycięzców konkursu filmowego „Warmia i Mazury – nasza Mała Ojczyzna zmienia się dzięki Unii Europejskiej”. Wśród laureatów znalazły się drużyny z Elbląga, Olsztyna i Zalesia. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warmii i Mazur kręciła filmy obrazujące zmiany, jakie zaszły w ich najbliższym otoczeniu dzięki unijnym funduszom. Nagrody wręczy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Konkurs zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2015”. W wydarzenie zaangażowany jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn.

Fot.www.stockvault.net

W listopadzie eksperci Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzą 15 miejscowości na Warmii i Mazurach, by udzielić informacji o europejskich funduszach.

Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć o korzystaniu z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dostępności programów dla firm, stowarzyszeń, samorządów.

Fot. www.stockvault.net

Spotkania z cyklu „Środa z Funduszami” odbędą się 4 listopada 2015 roku w Olsztynie, Elblągu oraz Ełku.

Tym razem mowa będzie o środkach finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne. Specjaliści ds. funduszy europejskich przedstawią możliwości uzyskania wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020.

Fot. www.stockvault.net

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej.

Spotkania odbędą się 29 października(nabór został zakończony) oraz 3 listopada 2015 roku (nabór został zakończony) w Hotelu Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Rozpoczną się o godz. 10 i zakończą o godz. 13.15.