Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Dobiega końca dwutygodniowa wizyta dwudziestoosobowej grupy młodzieży ukraińskiej, której pobyt na Warmii i Mazurach zorganizowano w ramach projektu ,,Poznaj swojego sąsiada – wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej’’.

Projekt jest efektem działań zaprzyjaźnionych gmin – gminy Dywity i gminy Hołowyn z partnerskiego regionu Warmii i Mazur – obwodu rówieńskiego. Założeniem organizatorów inicjatywy jest przybliżenie młodzieży polskiej i ukraińskiej wartości i znaczenia postaw obywatelskich i demokratycznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną.

Logo Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk

Od 31 maja do 17 czerwca trwa nabór wniosków na projekty przygotowawcze tzw. "Seed Money" w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.

Chodzi o wsparcie na przygotowanie kompletnego projektu gotowego do złożenia w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk.

Fot. fot.stockvault.net

Tak w skrócie można opisać cel projektu „W Europie – bliżej siebie”, który od kwietnia realizuje Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności”.

Mając na względzie 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz tegoroczne obchody 10-lecia aktywności międzynarodowej Stowarzyszenia, organizatorzy zaprosili swoich długoletnich partnerów z Niemiec i Litwy na Warmię i Mazury, aby porozmawiać o wspólnie zrealizowanych i przyszłych działaniach na rzecz polskiej, niemieckiej i litewskiej społeczności.

Francja - flaga. fot.stocvault.net

Najbliższe trzy tygodnie spędzą na Warmii i Mazurach studenci z uczelni Askoria z Bretanii. Anaëlle, Maëlle i Grégoire przyjadą do naszego regionu w ramach stażu poświęconego polityce społecznej.

Program praktyk obejmuje wizyty w ośrodkach pomocy społecznej w regionie, podczas których młodzi Francuzi zapoznają się z metodami pracy i wsparcia dla osób objętych programem poszczególnych placówek. Wśród instytucji, które gościć będą studentów znajdują się m.in. Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy MOPS w Olsztynie, olsztyński Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień czy Centrum Pomocy Dziecku i Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Ilustracja do tekstu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne bezpłatne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami”. Tym razem spotkania adresowane są dla przedsiębiorców, którzy planują realizacje projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Spotkania z cyklu "Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

Ilustracja do tekstu

Bezpłatne konsultacje, związane z działalnością Mobilnych Punktów Informacyjnych, odbędą się w dziewięciu miejscowościach na Warmii i Mazurach.

Wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Fot. stockvault.net

Inicjatywa ma na celu identyfikację i nagrodzenie dobrych, nowatorskich projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach polityki spójności.

Do udziału w konkursie Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej. Ideą RegioStars Awards jest identyfikacja dobrych praktyk z zakresu rozwoju regionalnego i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

Fot.stockvault.net

Spotkanie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (typ 3) oś II RPO WiM 2014-2020 – Kadry dla gospodarki.

Podczas warsztatów prelegenci przedstawią założenia konkursu oraz funkcjonowanie generatora wniosków aplikacyjnych. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w godz. 10-14). 

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

By wziąć udział w konkursie należy sfotografować projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i wysłać zdjęcie wraz z opisem.

Autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni bonami upominkowymi.

Logo Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Znamy już drugi termin naboru wniosków do Programu Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Rozpocznie się on 1 marca 2016 roku.