Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Transgraniczny polsko-litewski mecz piłkarski organizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiej Współpracy odbędzie się w sobotę 24 września na Stadionie Miejskim w Olecku.

Dzień Europejskiej Współpracy jest obchodzony w krajach Unii Europejskiej corocznie. Wydarzenie to służy promocji regionów i państw współpracujących ponad granicami administracyjnymi.

Logo programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Od 21 września 2016 do 15 lutego 2017 potrwa nabór tzw. „projektów zalążkowych” (Seed Money) finansowanych z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Spotkanie informacyjne na ten temat odbędzie się 10 października w Warszawie (w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju, wejście od ulicy Wspólnej 2/4).

Dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP samorząd województwa warmińsko-mazurskiego promuje dokonania miast regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pierwsza debata odbędzie się w Olsztynie i dotyczyć będzie sportu i turystyki.

Na Warmię i Mazury przyjedzie delegacja z Bornholmu (Dania). Warmia i Mazury oraz Bornholm to regiony, które aktywnie wspierają rozwój sportu i turystyki, dbając o bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców. Wymianę doświadczeń w tym zakresie umożliwi debata, która rozpocznie się w poniedziałek (19 września) o godz. 9:30 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów oraz organizacji sportowych z województwa warmińsko-mazurskiego i regionalnej gminy Bornholm.

Logo Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020

Prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2017 r.

Logo Programu Interreg Polska Słowacja 2014-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020   informuje o naborze na ekspertów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 września.

Okładka folderu pt. „Zamki – oferta turystyczna Polski i Ukrainy”

To tytuł folderu turystycznego, promującego polskie i ukraińskie dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Zabytki historyczne na szlakach polskich i ukraińskich”.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

W poniedziałek 29 sierpnia wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk spotkała się z delegacją ze szwedzkich Regionów Kalmar i Kronoberg. Regiony Kalmar i Kronoberg położone są w południowo-wschodniej Szwecji i razem z województwem warmińsko-mazurskim są członkami Euroregionu Bałtyk. 

Szwedzcy samorządowcy odbywają podróż po południowym wybrzeżu Bałtyku. Odwiedzili m.in. Elbląg i Olsztyn. Wizyta miała na celu lepsze wzajemne poznanie władz regionalnych, rozwój relacji dwustronnych, a także wielostronnych w Euroregionie Bałtyk.

Flaga Unii Europejskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nabór wniosków trwać będzie od 5 września do 5 października 2016r.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Konsultanci Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzą w sierpniu 12 miejscowości na Warmii i Mazurach.

Eksperci zawitają do Wilcząt, Nowego Miasta Lubawskiego, Bartoszyc, Kowali Oleckich, Gołdapi, Giżycka, Mrągowa, Starych Juch, Barczewa, Dywit, Mikołajek oraz Kalinowa. Spotkania początkowo miały odbyć się również w Braniewie (planowane na 11 sierpnia), Formborku (12 sierpnia), Łukcie (19 sierpnia) oraz Markusach (24 sierpnia), jednak zostały przełożone na inny termin.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Nowy mechanizm wzmacniania dialogu międzykulturowego wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży będzie tematem spotkania informacyjnego, które odbędzie się 25 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogłoszony po raz pierwszy konkurs dotacyjny w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży to nowych mechanizm, którego celem jest budowanie postaw otwartości i tolerancji oraz wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród ludzi młodych.