Artykuły z kategorii

Wizyta w Olsztynie

Trwa wizyta w regionie delegacji z partnerskiego obwodu rówieńskiego na Ukrainie. Gości, na czele z przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksijem Mularenką, przywitał w Olsztynie Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

– Od lat niezależnie od sytuacji geopolitycznej współpracujemy jako samorządy – mówił marszałek. – Zawsze chętnie witamy gości z Ukrainy na naszej ziemi i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi z tworzeniem lokalnych struktur samorządowych. Mimo trudnej sytuacji na Ukrainie równolegle trzeba budować demokrację, a nie da się tego zrobić bez udziału samorządów.

Fot.stockvault.net

Prezydium Euroregionu zebrało się w Sztokholmie przy okazji 7. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Okazją ku temu było seminarium „Nic o nas bez nas” na temat udziału młodzieży w życiu publicznym, zorganizowane przez Euroregion, Związek Miast Bałtyckich i Organizację Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego. 

Zgromadziło ono kilkudziesięciu uczestników ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego, którzy dyskutowali w jaki sposób zapewnić młodzieży „otwarte drzwi” w procesach decyzyjnych.

Bruksela

Komisja Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych i Morskich Regionów Europy poszukuje kandydatów na stanowisko analityka.

Poszukiwani są młodzi naukowcy do 29 roku życia, mający za sobą staż w administracji lokalnej bądź regionalnej lub w instytucjach europejskich. Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego oraz znajomość zagadnień morskich. Minimalny czas zatrudnienia wyniesie 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Miejscem pracy ma być Bruksela.

Jedna z konferencji odbyła się w Olsztynie

Przedsiębiorczość, zaangażowanie i lokalna odpowiedzialność – to jedne z podstawowych zasad ekonomii społecznej. O tym, jak ważne jest społeczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości, rozmawiać będą eksperci z Polski i Włoch w Elblągu w czwartek 3 listopada. Wydarzenie o godz. 10.00 otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego oraz regionu Umbria. Będzie to kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu „Miasta, w których warto żyć…”.

Flaga Polski, Unii Europejskiej i Litwy

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zatwierdził do finansowania 29 projektów złożonych w I otwartym naborze wniosków.

Wśród nich znalazło się 11 transgranicznych przedsięwzięć z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Logo Programu Interreg Południowy Bałtyk

W dniach 15-16 listopada 2016 r. w Rostoku (Niemcy) odbędzie się doroczna konferencja Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Wydarzenie będzie znakomitą okazją do prezentacji własnych pomysłów projektowych, a także poszukiwania partnerów do projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Flaga Unii Europejskiej

W dniach 11-12 października 2016 r. w Växjö (Szwecja) odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Przedstawiciele Państw członkowskich wybrali do realizacji 12 projektów ubiegających się o wsparcie w ramach II naboru wniosków w Programie (trwającym między 9 maja, a 17 czerwca 2016 r.).

Delegacja z departamentu Côtes d'Armor zwiedza region

W tym tygodniu jedenastoosobowa delegacja z departamentu Côtes d'Armor odwiedziła nasz region.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich, a jej organizację umożliwiło dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ilustracja do tekstu

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają w październiku do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.

Można będzie się od nich dowiedzieć skąd otrzymać wsparcie ze środków Unii Europejskiej oraz uzyskać pomoc w rozliczaniu projektów.

Ilustracja do tekstu

Tym razem bezpłatne spotkania adresowane są do osób, które planują podniesienie kompetencji zawodowych.

Spotkania z cyklu "Środa z funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca.