Artykuły z kategorii

Logo Elbląski Park Technologiczny

Młode firmy mają szansę na dodatkową pomoc w rozwoju.

W Elbląskim Parku Technologicznym ruszył nabór do projektu inkubacyjnego, w ramach którego można otrzymać darmowe biuro, usługi marketingowe, a nawet doradztwo prawne i mentoring.

Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

10 stycznia rozpoczął się kolejny nabór na projekty „kapitału zalążkowego” tzw. seed money w Programie Interreg Południowy Bałtyk (3 i 4 Oś Priorytetowa).

Wsparcie w ramach projektów typu „seed money” udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej gotowej do złożenia w kolejnym etapie w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk.

Ilustracja do tekstu - wykres. Fot. stockvault.net

Na ten temat odbędzie się seria bezpłatnych szkoleń adresowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkania dla czterech grup odbędą się w dniach 23-27 stycznia w olsztyńskich Koszarach Funka (ul. Kasprowicza 4).

Logo Programu Polska-Rosja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich, poszukuje osób zainteresowanych pracą we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Polska-Rosja 2014-2020 w Olsztynie.

Do 18 stycznia można aplikować na stanowiska: menadżera projektu (2 stanowiska), menadżera finansowego, menadżera ds. informacji i promocji oraz administratora biura.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Rozmowy o działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia odbędą się 17 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. E. Plater 1, s. 420 – sala sesyjna).

Podczas wydarzenia przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia omówi główne cele działalności Centrum oraz zaprezentuje program „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”. O realizacji wspólnych projektów opowiedzą również beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego.

Fot. stockvault.net

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad.

Wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Na sesji sejmiku radni województwa rozpatrzyli Informację o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku. Dokument prezentuje obszary aktywności Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej oraz przedstawia najważniejsze inicjatywy zrealizowane wspólnie z regionami partnerskimi.

Mijający rok w tej dziedzinie to przede wszystkim promocja polityki miejskiej Warmii i Mazur wśród ekspertów z zagranicznych regionów partnerskich, w ramach projektu „Miasta, w których warto żyć…” dofinansowanego przez MSZ RP. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Warmia i Mazury jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju otrzymały ministerialny grant.

Spotkanie w Kaliningradzie

W Kaliningradzie odbywa się dzisiaj (15 grudnia 2016 roku) III seminarium „Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim – Warmia i Mazury: tradycje i nowe możliwości współpracy” W spotkaniu uczestniczy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Podczas spotkania zaplanowano podpisanie planu pracy województwa warmińsko- mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego na lata 2017-2019 (m.in. w obszarze turystyki). Wzmacnianiu rozwoju społeczno-gospodarczego naszych regionów z pewnością służyć będzie także realizacja wielu cennych projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Flaga Szwecji

Do 1 lutego 2017 r. Instytut Szwedzki prowadzi kolejny nabór wniosków na projekty przyczyniające się do poprawy współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Seed funding, czyli tzw. projekty zalążkowe z Instytutu Szwedzkiego to instrument finansowania projektów służących nawiązywaniu lub rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami ze Szwecji oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Gruzji i Mołdawii.

Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyła się 8 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W minionej perspektywie finansowej 2007-2013 łącznie wsparcie uzyskało 60 projektów, z czego aż 30 zrealizowano z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego.