Artykuły z kategorii

Forum na Malcie organizowane jest pod hasłem  „Europe, let’s cooperate!”

W związku z rozpoczynającym się 1 marca naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa, na Malcie zaplanowane zostało międzynarodowe forum poszukiwania partnerów.

Organizowane jest pod hasłem „Europe, let’s cooperate!”.

Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Spotkanie pt. „Inwestycje w innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne” odbędzie się 16 lutego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91A).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 to szansa na zrobycie środków na rozwój w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Właśnie ruszyło dziesięć kolejnych konkursów.

Flaga Francji - www.stockvault.net

Liceum J. Savina w Tréguier w Departamencie Côtes d'Armor (Francja) prowadzi współpracę z greckim technikum i chcąc rozwijać partnerstwo zagraniczne w dziedzinie kształcenia, zgłosiło swój udział do Konsorcjum Regionalnego dla Średnich Szkół Zawodowych.

Obecnie szkoła poszukuje potencjalnych partnerów z Warmii i Mazur (zarówno szkół, jak i przedsiębiorców).

Logotyp projektu

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad.

Wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Logo Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie sieć wspierania przedsiębiorczości, utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2008 r.

Ponad 600 organizacji w ponad 60 krajach na całym świecie na co dzień wspiera mikro, małe i średnie firmy w dążeniu do rozwijania ich potencjału i zdolności innowacyjnych.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tematem spotkań są "Metody uproszczone w projektach EFS".

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Bezpłatne szkolenia na ten temat odbędą się 2 i 3 lutego w Koszarach Funka (Olsztyn, ul. Kasprowicza 4).

Zajęcia skierowane są potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie w Olsztynie

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie dotyczące działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zorganizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej.

Celem spotkania było omówienie działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz zaprezentowanie programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.

Logo programu Interreg Europa Środkowa

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa.

Dzięki temu beneficjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji oraz wytycznych, które usprawnią ich prace, a przez to przyczynią się do terminowej realizacji projektów.