Artykuły z kategorii

Spotkanie odbędzie się w Brukseli Podczas konferencji, która odbędzie się 11 lutego 2015 roku w Brukseli, przedstawione zostaną zalecenia sformułowane przez Komitet Regionów w odniesieniu do terytorialnego wymiaru odnowione strategii Europa 2020.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Unii Europejskiej (władz krajowych, regionalnych i lokalnych), przedstawiciele stowarzyszeń europejskich i krajowych oraz sieci w dziedzinie polityki regionalnej, lokalnej i gospodarczej i społecznej oraz przedstawiciele świata nauki.

Flaga RosjiKonkurs jest skierowany przede wszystkim do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych.

 

 

Wspierane i finansowane będą projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne,
przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji, pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów oraz mające na celu utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

 

 

UE flagaWe wtorek 20 stycznia zarząd województwa wysłuchał raportów departamentów i jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie unijnymi pieniędzmi dostępnymi w latach 2007-2013. Większość środków jest już zakontraktowana, ale realizacja wielu ważnych projektów jeszcze trwa.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano umowy angażujące 97,61 proc. dostępnej puli 4,5 mld zł. Największe inwestycje realizowane z RPO to oczywiście modernizacje dróg, linii kolejowych oraz budowa lotniska w Szymanach, która ma się zakończyć w tym roku. Widocznymi pamiątkami po tym programie są m.in. siedziba Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, olsztyńska Aquasfera czy sieć ekologicznych mini przystani żeglarskich.

 

Praga, Czechy, fot. Stockvault.netCelem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015” jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.

 

Dofinansowane mogą być projekty dotyczące takich kwestii jak:
- współdziałanie wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Rosji wobec państw Europy Środkowej w kontekście wydarzeń na Ukrainie;
- współpraca w dziedzinie transportu;
- wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza;
- organizacja wydarzeń wspierających polsko-czeską współpracę gospodarczą, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym;
- promocja dorobku polsko-czeskiej współpracy teatralnej oraz jej rozwój w związku z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

 

Unia Europejska - flagaRuszyła właśnie druga odsłona polskiej edycji kampanii informacyjnej "Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie".

 

 

Po Marcie z Krakowa, która dzięki funduszom UE, mogła rozwinąć działalność swojej firmy, przyszedł czas na Tomasza z Mazur, któremu unijne środki pomogły zmodernizować gospodarstwo rolne.

 

 

Fot. www.stockvault.netSpotkanie „Środa z Funduszami odbędzie się 7 stycznia 2015 roku w Warmiński Hotel&Conference w Olsztynie (ul. Kołobrzeska 1).


Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, założenia związane z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020, zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Oferty można składać do 12 stycznia 2015 roku.

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Departamentu Współpracy Międzynarodowej przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie lub kierować na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

 

posiedzenie zarzaduNa ostatnim posiedzeniu upływającej kadencji członkowie zarządu województwa przyjęli Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wynegocjowany z Komisją Europejską 5 grudnia. Budżet programu przekroczy 2 mld euro (8,35 mld zł), z czego ponad 1,7 mld euro to pomoc unijna.

 

- Regionalny program operacyjny jest tylko częścią europejskiego wsparcia, które wkrótce trafi do województwa - tłumaczy Jacek Protas, marszałek województwa. - Dzięki nowym środkom kontynuowane będą m.in. inwestycje na drogach wojewódzkich, termomodernizacje budynków i rozpoczną się prace przy naszych drogach wodnych. Wynegocjowanie z Brukselą tak dużej kwoty wsparcia to z pewnością sukces naszego regionu. Oznacza to, że przez kolejne lata województwo warmińsko-mazurskie będzie nadal sporym placem budowy.

 

Dni Partnerstwa Wschodniego 2014Zakończyły się Dni Partnerstwa Wschodniego, które w dniach 4-6 listopada odbywały się w Brukseli.

 

 

Program wypełniły konferencje, koncerty i warsztaty.

 

 

Laureaci na gali w Filharmonii Warmińsko-MazurskiejOtrzymała go Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w partnerstwie z Elbląskim Parkiem Technologicznym.

 

 

Doceniony został ich projekt „Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie innowacyjnych rozwiązań”.