Artykuły z kategorii

otwarcie Côtes d ArmorWładze Departamentu Côtes d’Armor we Francji, regionu partnerskiego województwa warmińsko-mazurskiego, zainaugurowały działalność Centrum Organizacji Pozarządowych Côtes d’Armor w nowej siedzibie w Saint-Brieuc.


Wśród siedmiu stowarzyszeń działających w nowym miejscu znalazło się również biuro Stowarzyszenia Côtes d’Armor-Warmia i Mazury (ACAWM), które od ponad 30 lat wspiera polsko-francuskie projekty kulturalne, młodzieżowe i sportowe realizowane przez partnerów z obu regionów (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, kluby i związki sportowe).

 

euroregion baltykAnna Wasilewska z zarządu województwa 27 lutego weźmie udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu.

 

Zarząd Stowarzyszenia podsumuje posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk 12 – 13 lutego, którego Stowarzyszenie było gospodarzem. Zajmie się też sprawozdaniem za 2014 rok, kierunkami działalności na rok 2015 oraz programem Walnego Zgromadzenia Delegatów, na którym zostaną wybrane nowe władze Stowarzyszenia Gmin.

 

fot. stockvault.netDofinansowanie otrzymają projekty, których celem jest przekazanie polskich doświadczeń w takich kwestiach jak: problemy społeczne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, organizacje pozarządowe, wsparcie samorządu lokalnego oraz rozwój niezależnych mediów.

 

Celem konkursu, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), jest dofinansowanie projektów realizowanych w celu wsparcia państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej w procesie transformacji systemowej oraz demokratyzacji życia publicznego. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tadżykistan.

 

Flaga Unii EuropejskiejW środę (18 lutego) w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja skierowana do przedsiębiorców z regionu.

 

 

Tytuł spotkania to „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – szanse na przyszłość. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

 

 

logotyp Dni Otwartych Funduszy Europejskich Ogólnopolska akcja promocyjna realizowana będzie od 7 do 10 maja 2015 roku. Organizatorami są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z instytucjami zajmującymi się Funduszami Europejskimi w naszym kraju.


Otwarte dni to doskonała okazja, by beneficjenci środków unijnych po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu będzie można uzyskać możliwość dodatkowej promocji projektu i zostać uczestnikiem ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

Logo Euroregion BaltykW czwartek (12 lutego) po raz pierwszy w tym roku spotyka się Prezydium Euroregionu Bałtyk.

 

 

Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się w Elblągu, jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 

 

Spotkanie "Europa dla Obywateli'W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie potencjalnych beneficjentów programu „Europa dla obywateli”.

 

 

Udział w w nim wzięło ponad 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji badawczych.

 

 

Flaga Unii EuropejskiejZ inicjatywy samorządu województwa w sali sesyjnej sejmiku w piątek (6 stycznia) odbędzie się spotkanie poświęcone programowi „Europa dla Obywateli”.

 

 

Otworzy je marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

 

 

Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej spotkali się w środę (4 lutego) przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego Departamentu Côtes d’ArmorNa corocznym spotkaniu Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej spotkali się w środę (4 lutego) przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego Departamentu Côtes d’Armor.

 

 

Efektem rozmów było przyjęcie wspólnego „Planu pracy na lata 2015-2017”.

 

 

Flaga FrancjiPrzedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu regionu Côtes d’Armor spotkają się, by porozmawiać o dotychczasowej współpracy oraz ustalić plany na przyszły rok.

 

 

W dyskusji udział weźmie również marszałek Gustaw Marek Brzezin.