Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło dwadzieścia pięć ofert.

Spotkanie w Olsztynie

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin gościł w poniedziałek 6 marca ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Spotkanie odbyło się przy okazji obchodów 15-lecia umowy o współpracy między Warmią i Mazurami a obwodem kaliningradzkim.

– Współpraca z obwodem kaliningradzkim to przede wszystkim zbliżenie społeczeństw, kontakty samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych czy klubów sportowych – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dowodem tego są polsko-rosyjskie rajdy rowerowe, międzynarodowe regaty czy spływy kajakowe. To także biznes i wymiana handlowa. Wymiernym efektem jest również wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na współpracę transgraniczną. Z Programu Polska-Litwa-Rosja 2007-2013 skorzystaliśmy z sukcesem, a w trwającej perspektywie czeka 60 mln euro w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Logotyp projektu

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wziął dziś udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk, których gospodarzem było Miasto Olsztyn.

Uczestnicy obrad omawiali przygotowania do wspólnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Prezydium Euroregionu, które zostało zaplanowane na 22–23 maja 2017 roku w Elblągu.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Blisko 3,9 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym.

W czwartek (23 lutego) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na realizację czterech przedsięwzięć.

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs „Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej”. Celem programu jest intensyfikacja pozarządowej i obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami.

Nie ma preferowanych tematów, do których powinien odnosić się proponowany projekt. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu w rozwój kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

Spotkanie w Olsztynie

Przedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu Côtes d’Armor spotkali się, by omówić dotychczasową współpracę oraz ustalić plany na rok 2017. Dyskusję poprowadził marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na czele francuskiej delegacji stał Thibaut Guignard, wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor.

Coroczne spotkanie komitetu sterującego współpracy zdecentralizowanej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego departamentu Côtes d’Armor odbyło się w środę 15 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku.

Ilustracja do tekstu

Prezydium Euroregion Bałtyk zebrało się na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku (6 i 7 lutego) oraz Dorocznym Forum. Gospodarzem był szwedzki region Kalmar, który przejął przewodnictwo w organizacji po rocznej prezydencji obwodu kaliningradzkiego. 

Nowym Prezydentem Euroregionu została Pani Akko Karlsson, członek zarządu Rady Regionalnej w Kalmar.

Flaga Ukrainy. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W ramach programu można uzyskać środki na międzynarodowe spotkania i ciekawe projekty.

fot. stockvault.net

Fundusze Europejskie umożliwiają młodym m.in. założenie startupu bazującego na ich nowatorskim pomyśle.

Młodzież może skorzystać z bezpłatnych konsultacji, wsparcia mentorów, a także ma szansę na dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Między innymi o tym, jak FE wspierają rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się w trakcie „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Flaga Czech. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.

Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.