Artykuły z kategorii

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku

Regionalny Punkt Kontaktowy programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska z Olsztyna we współpracy z ełckim Biurem Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie był organizatorem spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku.

Spotkanie miało na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tzw. małych projektów Programu Litwa-Polska.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Więcej ścieżek rowerowych, w tym wyczekiwana „Łynostrada”, uzupełniony tabor tramwajowy w Olsztynie, a także docieplone i zmodernizowane budynki w Iławie.

Umowy na te projekty podpisze z beneficjentami marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin we wtorek (11 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP (mikro, małych i średnich firm), dzięki którym przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/strategii rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt - możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia zbierane są do 18 kwietnia.

Fotograf - ilustracja do tekstu. Fot. pixabay.com.

„Moja Europa, moje prawa” to konkurs fotograficzny Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

W piątek (31 marca) w Olsztynie odbędzie się spotkanie dla osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem.

Organizatorem wydarzenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie.

Logotyp projektu

Ogólnopolska akcja promocyjna realizowana będzie od 18 do 21 maja 2017 roku. Organizatorami są Ministerstwo Rozwoju we współpracy z instytucjami zajmującymi się Funduszami Europejskimi w naszym kraju.

Otwarte dni to doskonała okazja, by beneficjenci środków unijnych po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu będzie można uzyskać możliwość dodatkowej promocji projektu i zostać uczestnikiem ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

Ilustracja do tekstu

Konferencja „Fundusze!Przystań – skorzystaj!” odbędzie się 29 marca 2017 roku w Elblągu.

Bezpłatne wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek ochrony zdrowia, instytucji edukacyjnych czy kulturalnych, gminnych czy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz samorządowców.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Konferencja pod takim tytułem odbędzie się 22 marca w Olsztynie.

Początek spotkania o godz. 10 w budynku Starostwa Powiatowego (Plac Bema 5, sala sesyjna).

Śniadanie prasowe 09.03.2017.

By wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szybciej trafiało do beneficjentów, uproszczone zostały procedury aplikacyjne.

- Zmniejszona została też liczba punktów, koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku w ocenie merytorycznej – tłumaczył Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podczas czwartkowego (9 marca) spotkania z dziennikarzami.