Artykuły z kategorii

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku

Regionalny Punkt Kontaktowy programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska z Olsztyna we współpracy z ełckim Biurem Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie był organizatorem spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku.

Spotkanie miało na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tzw. małych projektów Programu Litwa-Polska.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 20 marca i potrwa do 22 maja 2017 r.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami i zakresem tematycznym Programu Litwa-Polska, w tym szczególnymi warunkami naboru na tzw. małe projekty. Omówiono także szczegółowo kwestie kwalifikowalności wydatków w projektach oraz zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Materiały ze spotkania dostępne są tutaj

Więcej informacji o programie i naborze: www.ewt.warmia.mazury.pl , www.lietuva-polska.eu