Ilustracja do tekstu

Konferencja „Fundusze!Przystań – skorzystaj!” odbędzie się 29 marca 2017 roku w Elblągu.

Bezpłatne wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek ochrony zdrowia, instytucji edukacyjnych czy kulturalnych, gminnych czy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz samorządowców.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z zasadami konkursu 9.2 Infrastruktura socjalna czy doświadczeniami z włączeniem społecznym w regionie

Elbląska (Hotel Elbląg, ul. Stary Rynek 54) konferencja rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do godz. 11.30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 marca 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowy program:
8.45 - rejestracja uczestników
9 - otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
9.20 - Dzięki pieniądzom z RPO wzmacniamy włączenie społeczne w regionie Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
9.40 - Osiągnąć niemożliwe? O doświadczeniach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne Maciej Bielawski, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
10 - Od pomysłu do realizacji Krzysztof Grablewski, wiceprezes Fundacji Elbląg
10.20 - Ile? Na co? Dla kogo? Zasady konkursu 9.2 Infrastruktura socjalna Marek Białogrzywy, kierownik Biura Projektów Kultura i Infrastruktura Społeczna Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
10.40 - poczęstunek