Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Konferencja pod takim tytułem odbędzie się 22 marca w Olsztynie.

Początek spotkania o godz. 10 w budynku Starostwa Powiatowego (Plac Bema 5, sala sesyjna).

W programie:

  • warunki wsparcia przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (WMARR S.A.)
  • pożyczki udzielane przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  • pomoc pracodawcom świadczona przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
  • konsultacje dla przedsiębiorców. Na pytania z zakresu ochrony środowiska, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, możliwości pozyskania funduszy unijnych, możliwości nawiązania współpracy z firmami zagranicznymi odpowiadać będą dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Szczegółowe informacje