Śniadanie prasowe 09.03.2017.

By wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szybciej trafiało do beneficjentów, uproszczone zostały procedury aplikacyjne.

- Zmniejszona została też liczba punktów, koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku w ocenie merytorycznej – tłumaczył Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podczas czwartkowego (9 marca) spotkania z dziennikarzami.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest aż 1 mld 728 mln euro przeznaczonych na wsparcie w niemal każdej dziedzinie. – W tym roku samorząd planuje ogłosić 92 konkursy na unijne projekty – zapowiada wicemarszałek Miron Sycz. – Zamierzamy dofinansować projekty na łączną kwotę 572 mln euro, z czego 58 mln euro, to pieniądze, które wdraża Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Wśród nich znajdują się środki dla przedsiębiorców z osi „Inteligentna gospodarka”. Nie są to pieniądze łatwe do wzięcia, ale z pewnością warto o nie zawalczyć. – Dzięki unijnym funduszom mogliśmy zainwestować w innowacyjne technologie – opowiadała podczas spotkania Joanna Fijarczyk, współwłaścicielka firmy AN-TER zajmującej się wyrobami piekarniczymi. Na realizację projektu wartego 832 tys. zł przedsiębiorstwo uzyskało 310 tys. zł dofinansowania. Za te pieniądze zakupione zostały m.in. maszyny pozwalające na większą skalę wytwarzać tradycyjne wypieki na zakwasie. Przedsiębiorstwo nawiązało też współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i w przyszłości zamierza jeszcze bardziej wyspecjalizować się w produktach zdrowych i ekologicznych. – Jeśli ma się dobry pomysł, to z pewnością warto rozejrzeć się za unijnymi środkami. Nie jest to takie straszne – zapewnia Joanna Fijarczyk.

A teraz będzie to jeszcze łatwiejsze, bo Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wprowadziła zmiany w dokumentacji konkursowej, które upraszczają procedury ubiegania się o dotacje. Do najważniejszych zmian możemy zaliczyć obniżenie minimalnego progu punktowego z 60 do 50 proc. (z katalogu kryteriów merytorycznych) decydujących o otrzymaniu dofinansowania, wprowadzenie etapowości oceny wniosków o dofinansowanie we wszystkich konkursach, umożliwienie przygotowania własnej analizy finansowej projektu na postawie danych zawartych w Biznesplanie w postaci dokumentu Excel (zamiast rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego). Aby ułatwić korzystanie z dokumentacji aplikacyjnej doprecyzowano zapisy konkursowe oraz przygotowano instrukcje wypełniania załączników dla każdego poddziałania oddzielnie. To ważne chociażby, dlatego, że WMARR ogłosił właśnie pięć nowych konkursów, w których ogólna pula środków przeznaczonych do dofinansowania to ponad 110 mln zł. – Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdują się informacje o tym, na jakie cele można otrzymać dofinansowanie. A jeśli znalezienie potrzebnych informacji okaże się za trudne, to na pierwszej stronie znajduje się też telefon do punktu informacyjnego – zachęca potencjalnych beneficjentów Joanna Kościńska, członek zarządu WMARR S.A. w Olsztynie.