Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło dwadzieścia pięć ofert.

Zarząd zdecydował o przyznaniu środków finansowych w kwocie 100 tys. zł na wsparcie realizacji jedenastu zadań. Najwyżej ocenione zostały oferty złożone przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.

W ramach zadania „Liderzy Bałtyku – Energia Młodej Europy” organizatorzy ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk planują zwiększyć zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym oraz uczestnictwem w aktywności Euroregionu Bałtyk. Projekt przyczyni się do wzrostu jakości młodzieżowych rad oraz poprawy kompetencji i zdolności młodzieżowych uczestników zaangażowanych w działalność publiczną.

Zaproponowane przez Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow zadanie „Idea bez granic – promocja ruchu Cittaslow w obwodzie kaliningradzkim” przewiduje udział sieci miast Cittaslow w wydarzeniach promocyjnych na terenie obwodu kaliningradzkiego, a także organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli miast i organizacji stamtąd u nas.  

Projekt stowarzyszenia z Aniołowa „ANIOTHELO – Aktywni we wspólnej Europie” zakłada kontynuację wieloletniej współpracy z francuskim Côtes d’Armor (Bretania) – regionem partnerskim Warmii i Mazur. Wspólne działania służyć mają rozwijaniu postaw obywatelskich poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach współpracy (warsztatach, szkoleniach, wizytach studyjnych). Jest to o tyle ciekawe, że współpraca angażuje społeczności lokalne obu partnerów.

Lista dofinansowanych projektów:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk, „Liderzy Bałtyku – Energią Młodej Europy (LB – EMB)” - 8000 zł
 • Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow „Idea bez granic – promocja ruchu Cittaslow w Obwodzie Kalininigradzkim” - 9970 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „ANIOTHELO Aktywni we wspólnej Europie” - 10000 zł
 • Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” „11. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne” - 10000 zł
 • Stowarzyszenie Jantar Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” - 10000 zł
 • Łańcuch Wzajemności „W Europie - bliżej siebie” – edycja 2017” - 10000 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie „I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych (część III)” - 7750 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie "Udział w dniach kultury polskiej na Żmudzi"- 10000 zł
 • Fundacja Wodne Krainy "Zorganizowanie bloku koncertowego artystów hip-hop z Litwy w ramach XVI edycji Mazury Hip Hop Festiwalu Giżycko 2017" - 8500 zł
 • Fundacja Puszczy Rominckiej Organizacja seminarium „Znaczenie zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych dla współpracy transgranicznej” - 7890 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Naki” Olsztyn "IV Europejskie Warsztaty Sportowo-Integracyjne 2017" - 7890 zł