Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wziął dziś udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk, których gospodarzem było Miasto Olsztyn.

Uczestnicy obrad omawiali przygotowania do wspólnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Prezydium Euroregionu, które zostało zaplanowane na 22–23 maja 2017 roku w Elblągu.

Ma to być wydarzenie okolicznościowe, w związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą powołania Stowarzyszenia i 20. rocznicą powstania Euroregionu Bałtyk w roku przyszłym. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali również informacji o wynikach Dorocznego Forum i posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk, które odbyło się 6-7 lutego 2017 roku w Kalmar. Zapoznali się także ze stanem zaawansowania projektów realizowanych obecnie przez  Euroregion.

Województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia.