Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Na sesji sejmiku radni województwa rozpatrzyli Informację o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku. Dokument prezentuje obszary aktywności Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej oraz przedstawia najważniejsze inicjatywy zrealizowane wspólnie z regionami partnerskimi.

Mijający rok w tej dziedzinie to przede wszystkim promocja polityki miejskiej Warmii i Mazur wśród ekspertów z zagranicznych regionów partnerskich, w ramach projektu „Miasta, w których warto żyć…” dofinansowanego przez MSZ RP. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Warmia i Mazury jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju otrzymały ministerialny grant.

Rok 2016 to także szeroka, międzynarodowa kampania promocyjna Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Jednym z elementów tych działań było nagranie – na płycie regionalnego lotniska – odcinka popularnego programu kulinarnego „Okrasa łamie przepisy”. W zdjęciach wziął udział Giancarlo Polito – znany w prowincji Perugia (region Umbria) i w całych Włoszech szef kuchni.

W tym roku nie zabrakło również przedsięwzięć służących zacieśnianiu współpracy gospodarczej m.in. z Obwodem Kaliningradzkim, z którym podpisaliśmy plan pracy na lata 2017-2019.

Szerzej o najważniejszych działaniach w obszarze współpracy międzynarodowej Województwa można przeczytać TUTAJ