Artykuły z kategorii

Logo Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020

Prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2017 r.

Instytucje, które są zainteresowane znalezieniem partnera do realizacji projektu, mogą skorzystać ze specjalnej, nowoutworzonej platformy internetowej „Find a Partner for a Project”. Jest ona dedykowana wszystkim przyszłym beneficjentom i partnerom Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Na platformie potencjalni beneficjenci projektów mogą zamieszczać informacje na temat swoich instytucji oraz planowanych przedsięwzięć. Zamieszczone informacje będą widoczne dla innych podmiotów, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Dzięki temu, możliwe będzie znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji przyszłych projektów w ramach Programu, zarówno z Polski, jak i z Rosji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Programu

Link do platformy