Artykuły z kategorii

Logo Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk

Od 31 maja do 17 czerwca trwa nabór wniosków na projekty przygotowawcze tzw. "Seed Money" w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.

Chodzi o wsparcie na przygotowanie kompletnego projektu gotowego do złożenia w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk.

Kolejny (III) nabór wniosków planowany jest w okresie 2 listopada-16 grudnia 2016 r. W ramach projektu typu "Seed Money" aplikujący mogą ubiegać się o wsparcie działań takich jak np.: poszukiwanie partnerów, wykonanie koniecznych badań i analiz, warsztaty itp.

Środki mogą zostać przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowych w ramach wszystkich osi priorytetowych programu:

  • wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku;
  • wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz "niebieskiego" i "zielonego" wzrostu;
  • poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego "niebieskiego" i "zielonego" transportu;
  • wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz "niebieskiej" i "zielonej" gospodarki obszaru;
  • zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz "niebieskiego i "zielonego wzrostu".

Szczegółowe informacje oraz pakiet dokumentów (link otwiera nową stronę internetową)