Artykuły z kategorii

Fot. fot.stockvault.net

Tak w skrócie można opisać cel projektu „W Europie – bliżej siebie”, który od kwietnia realizuje Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności”.

Mając na względzie 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz tegoroczne obchody 10-lecia aktywności międzynarodowej Stowarzyszenia, organizatorzy zaprosili swoich długoletnich partnerów z Niemiec i Litwy na Warmię i Mazury, aby porozmawiać o wspólnie zrealizowanych i przyszłych działaniach na rzecz polskiej, niemieckiej i litewskiej społeczności.

W czasie pięciodniowego pobytu zagranicznych gości zaplanowano między innymi „Festiwal Piosenki Amatorskiej” (21 maja w Krekolach) oraz „Dzień Polski” z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych. Podczas zaplanowanych wydarzeń niemieccy i litewscy społecznicy zapoznają się z regionalnymi tradycjami i polską kulturą oraz wymienią się doświadczeniami w zakresie organizacji świąt i wydarzeń angażujących miejscową społeczność.

Projekt Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” to druga z dziesięciu tegorocznych inicjatyw dofinansowanych przez samorząd województwa w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.