Artykuły z kategorii

Logo Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Znamy już drugi termin naboru wniosków do Programu Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Rozpocznie się on 1 marca 2016 roku.

Program Region Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 umożliwia realizację międzynarodowych projektów dotyczących współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Najwięcej środków przeznaczono na priorytet 1 (Potencjał dla innowacji) oraz 2 (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi). Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Kwalifikowalni partnerzy projektów to m.in.

  • krajowe (rządowe), regionalne i lokalne organy publiczne,
  • podmioty prawa publicznego,
  • stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden organ regionalny lub lokalny,
  • stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden podmiot prawa publicznego,
  • podmioty ustanowione na mocy prawa prywatnego, posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego dowolnego państwa na obszarze objętym Programem.

Obszar Programu obejmuje: Danię, Niemcy (wybrane regiony), Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię, Rosję (wybrane obwody) oraz Białoruś. Jego celem strategicznym jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

W drugim naborze nadal obowiązywać będzie dwuetapowa procedura. Zakończenie I etapu (złożenie tzw. not koncepcyjnych) planowane jest na koniec maja/początek czerwca 2016 r. Zamknięcie II etapu (termin złożenia pełnych formularzy aplikacyjnych) planowane jest na koniec stycznia 2017 r. Najlepsze projekty zostaną wybrane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbędzie się w maju 2017 r.

Nabór wniosków zostanie otwarty dla wszystkich Celów Szczegółowych Programu, w ogłoszeniu konkursowym planowane jest jednak podkreślenie szczególnej otwartości na projekty w ramach następujących Celów Szczegółowych: 1.2 Inteligentne specjalizacje, 1.3 Innowacje nietechnologicznie, 2.2 Energiaodnawialna 2.3 Efektywność energetyczna, 2.4 Niebieski wzrost 3.2 Dostępność obszarów peryferyjnych, 3.5 Mobilność miejska.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Rostocku oferuje możliwość konsultacji projektowych w formie pisemnej lub poprzez Skype. Zapytania o możliwość konsultacji należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Możliwość poszukiwania partnerów oraz wymiany pomysłów projektowych oferuje także grupa na portalu LinkedIn

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju: tel. 32 253 90 08; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na oficjalnej stronie Programu (link otwiera nową stronę)