Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

23 lutego Katowicach odbędzie się seminarium na temat unijnych programów współpracy transnarodowej Interreg: Europa Środkowa 2014-2020 oraz Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych współpracą w obszarze Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w tym dla potencjalnych partnerów wiodących przyszłych projektów.

Ze wsparcia tych programów mogą skorzystać instytucje publiczne, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną, a także organizacje międzynarodowe, a możliwe dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85 proc. poniesionych kosztów w ramach projektu. W czasie spotkań prowadzonych przez ekspertów ze Wspólnych Sekretariatów, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie programami, będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o obowiązujących zasadach oraz dowiedzieć się jak przygotować dobry projekt i na czym polega rola partnera wiodącego.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim, zaś sesje plenarne będą tłumaczone na język polski. Organizatorami spotkania są Instytucje Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz Ministerstwo Rozwoju RP.

Spotkania stanowią doskonałą okazję do przygotowania się zainteresowanych instytucji do zbliżających się naborów wniosków projektowych. Kolejny już nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego planowany jest w pierwszym kwartale 2016 r., zaś w Programie Europa Środkowa w kwietniu 2016 r.

Zachęcamy też do odwiedzenia strony poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim pod adresem www.ewt.warmia.mazury.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Formularz rejestracyjny na seminarium (w języku polskim i angielskim)

Dodatkowe informacje oraz program spotkania