Rozpoczęcie forumW Lidzbarku Warmińskim trwa IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich. Gości z Polski i zagranicy powitał marszałek Jacek Protas. W pierwszej części debaty głos zabrali wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz oraz podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego Konrad Niklewicz.

- Cieszę się, że tak wiele osób przyjechało do Lidzbarka i chce rozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki. W dobie kryzysu gospodarczego, który ma wpływ na finanse publiczne, musimy poszukiwać nowych rynków zbytu, nowych kontaktów. To potrzebne, aby nasza gospodarka zyskała nowy oddech – powiedział marszałek województwa Jacek Protas, otwierając Forum i witając gości z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji.
 
W debacie na temat wyzwań globalnej gospodarki wziął udział minister Tomasz Tomczykiewicz. -  W ocenie Polski stabilizacja i wzrost gospodarczy to dwa aspekty tego samego procesu. Musimy mobilizować kapitał wewnętrzny. Konieczne jest sięgnięcie po potencjał wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw i stworzyć warunki do swobodnego transferu wiedzy - powiedział.

- Efektem wdrażania polityki spójności w Polsce był wzrost gospodarczy w latach, kiedy inne kraje europejskie przechodziły recesję. Nie ma mowy o nagłym odcięciu tych funduszy. Kończy się okres kontraktowania, ale spodziewamy się, że w kolejnych latach środki z tych umów pozwolą na dodatkowy wzrost gospodarczy na poziomie 0,6-0,7 PKB – tak ocenił rolę polityki spójności w Polsce Konrad Niklewicz, podsekretarz w ministerstwie rozwoju regionalnego. - Podpisaliśmy już ponad 75 tys. umów o dofinansowanie. Politykę spójności realizowaną w Polsce uważam za sukces.

Forum jest miejscem spotkań przedsiębiorców oraz przedstawicieli rządu i samorządu z państw Europy Wschodniej oraz basenu Morza Bałtyckiego. W Lidzbarku Warmińskim spotkali się głównie biznesmeni zajmujący się przetwórstwem rolno-spożywczym, przemysłem drzewnym i meblowym, nautycznym oraz turystyką. Rozmowy służyć mają zawieraniu bezpośrednich kontaktów handlowych. Pierwszy dzień Forum poświęcony został wyzwaniom i zagrożeniom współczesnej gospodarki. W piątek ciąg dalszy rozmów i prezentacja programu promocji gospodarczej Polski Wschodniej i potencjału gospodarczego Warmii i Mazur.

Forum w Lidzbarku WarmińskimForum w Lidzbarku WarmińskimForum w Lidzbarku WarmińskimForum w Lidzbarku WarmińskimForum w Lidzbarku WarmińskimForum w Lidzbarku Warmińskim