Artykuły z kategorii

Do 5 października 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim trwała wizyta studyjna przedstawicieli Prowincji Perugia (Republika Włoska).

Planowana wizyta ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej. Podczas wizyty goście zapoznają się szerokim zakresem działania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, a także będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” w Kamionce.
 
Planowany jest ponadto udział członków delegacji włoskiej w konferencji pn. „Współpraca samorządów terytorialnych z sektorem ekonomii społecznej pomostem do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia” organizowanej w ramach Projektu Systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach".

Goście przedstawią uczestnikom konferencji zasady funkcjonowania ekonomii społecznej w Prowincji Perugia, formy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie rozwiązań włoskich oraz jak kształtuje się współpraca pomiędzy samorządem lokalnym a podmiotami ekonomii społecznej.