Artykuły z kategorii

euro fot publicdomainpicturesChoć fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego powoli się kończą, to wciąż jest szansa na pozyskanie dotacji. W lipcu zostaną ogłoszone kolejne cztery konkursy.

- Samorządy lokalne, przedsiębiorcy oraz inne organizacje będą mogły ubiegać się o współfinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii czy gospodarką wodno-ściekową. Poza tym mamy jeszcze pulę blisko 5 mln euro na rewitalizację miast - mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.
- Większość z miliarda euro w ramach programu regionalnego już zakontraktowaliśmy, ale gdy tylko pojawiają się oszczędności lub dodatkowe środki, tak jak w przypadku Krajowej Rezerwy Wykonania, to ogłaszamy następne konkursy - dodaje marszałek.

Dotacje związane ze środowiskiem będą przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Konkursy zostaną ogłoszone 18 i 25 lipca. Z kolei wnioski o dotacje na rewitalizacje miast będzie można składać bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Konkurs będzie otwarty od 13 lipca br.

Dotychczas w ramach programu regionalnego podpisano 1849 umów o wartości 6,18 mld zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ok. 3,38 mld zł.

Wszystkie informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

fot. http://www.publicdomainpictures.net/