uwm wydzial nauk technicznychNowa siedziba Wydziału Nauk Technicznych jest częścią projektu Techno, finansowanego z programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Nowy, przestrzenny obiekt, wpisujący się swoim wyglądem w architekturę Kortowa został wybudowany i wyposażony nakładem ponad 24 mln zł. Środki na ten cel uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, realizując przy tym dwa projekty („Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" oraz „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie").
 
W strukturze nowego obiektu przewidziano laboratoria:
- Laboratorium fizyki budowli
- Laboratorium geotechniki i budownictwa drogowego
- Laboratorium materiałoznawstwa
- Laboratorium wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli
- Laboratorium konstrukcji budowlanych
- Laboratorium inżynierii wodnej

Wśród zakupionego sprzętu można wyróżnić m.in. specjalistyczny stend, służący do przeprowadzania badań wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych, unikatową w skali kraju komorę nieizotermiczna do badań cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych w skali 1:1, czy też kanał wodno-rumowiskowy służący do badania wpływu wody na konstrukcje budowlane.

Budynek w liczbach:
Rozpoczęcie robót budowlanych: luty 2010 r.
Liczba kondygnacji: 4, wysokość: 14,81 m.
Powierzchnia użytkowa: 3 415,70 m. kw.
Wartość robót budowlanych: 12,7 mln zł
 
fot. UWM Olsztyn