Artykuły z kategorii

unia flaga2Ruszyła kolejna edycja konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Nagrodzone zostaną reportaże, pokazujące, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do ludzi, chcących zmienić swoje życie.

Motywem przewodnim VI edycji konkursu jest w szczególności promocja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz starszych niż 50 lat i młodszych niż 30-letnie. Laureaci konkursu, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki „Dziennikarz przyjazny EFS”, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
Konkurs ruszył 15 maja, zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Organizator przeprowadzi również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej Konkursu w terminie od 16 października do 30 listopada 2012 r. Autorom prac, które otrzymają największą liczbę głosów każdej z Kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna.

Więcej informacji