Artykuły z kategorii

spoleczenstwo fot stockvault netTrwa nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat Polski i Ukrainy.

 

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia propagujące takie kwestie jak dialog społeczny i międzykulturowy, prawa człowieka, idee demokracji oraz społeczeństwo obywatelskie. Realizacja takich projektów przyczyni się do nawiązania dwustronnych kontaktów i rozwijania partnerskiej współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, które zorganizują w Polsce przedsięwzięcie skierowane do polskiej i ukraińskiej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Grupa z Ukrainy powinna liczyć minimum 10 osób i musi stanowić co najmniej 50% całkowitej liczby uczestników przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie musi trwać od 7 do 21 dni.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł. (wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości przedsięwzięcia).

 

Termin składania wniosków mija 21 lipca 2014 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Fot. stockvault.net