Artykuły z kategorii

fot. stockvault.netKonsultacje dotyczą projektów: samego programu oraz raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Celem działania jest zebranie opinii i uwag na temat proponowanych kierunków wsparcia. Konsultacje potrwają do 8 lipca 2014 r.

 

Projekty dokumentów dostępne są TUTAJ.

 

Uwagi na temat projektu programu i raportu, można zgłaszać poprzez wypełnienie on-line właściwego formularza zamieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:
- formularz uwag do projektu programu,
- formularz uwag do projektu raportu oddziaływania na środowisko.

 


 Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie  trwania konsultacji zostaną rozpatrzone przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020. Posiedzenie komitetu planowane jest na październik 2014 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji publicznych po stronie polskiej, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag, zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

Obszarem kwalifikowanym programu w województwie warmińsko-mazurskim jest subregion elbląski, czyli powiaty: braniewski, elbląski, miasto Elbląg, działdowski, ostródzki, iławski i nowomiejski.

 

fot. stockvault.net