euro stockvaultW środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli forum współpracy rządu i polskich samorządów. Podczas posiedzenia były prezentowane regionalne programy operacyjne kilku polskich województw, w tym także warmińsko-mazurskiego.

 

- Nasz program został przez komisję uzgodniony, co oznacza, że praktycznie jesteśmy gotowi do przesłania go do Komisji Europejskiej i rozpoczęcia negocjacji – mówi marszałek Jacek Protas, który prezentował nasze RPO 2014-2020.

 

Przypomnijmy, że projekt programu przeszedł najpierw cały proces konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu, samorządowcami, przedsiębiorcami czy organizacjami pozarządowymi. Proces ten rozpoczął się 28 stycznia, a zakończył 2 marca. W toku konsultacji napłynęło około 600 uwag, uwzględniono 200.

 

fot. stockvault.net