Artykuły z kategorii

Olsztyn20 marca w Kłajpedzie obradowało Prezydium Euroregionu Bałtyk, które podjęło kilka kluczowych decyzji dla swojej przyszłości. Członkowie prezydium zdecydowali o nowej siedzibie Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu. Począwszy od 1 lipca 2014 roku Stały Sekretariat będzie się mieścił w Olsztynie, gdzie zostanie przeniesiony ze szwedzkiego regionu södra Småland.

 

- Nasi zagraniczni partnerzy z zadowoleniem przyjęli propozycję przeniesienia sekretariatu do Olsztyna – mówi członek zarządu województwa Anna Wasilewska. - Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem liczby partnerów, jak i obszaru, dlatego liczymy, że Olsztyn i nasz region skorzystają promocyjnie dzięki aktywniejszemu uczestniczeniu w zarządzaniu organizacją.

 

Prezydium Euroregionu zatwierdziło również zmiany w swoich władzach na 2014 rok. Funkcję prezydenta będzie pełnił Vytautas Grubliauskas, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Kłajpeda. Wybrano również przewodniczącą Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk, którą będzie Maria Kjaergaard z Bornholmu. Mateusz Kryżba reprezentujący województwo warmińsko-mazurskie będzie jej zastępcą.

 

Euroregion Bałtyk istnieje od dnia 22 lutego 1998 roku, kiedy podpisano porozumienie o jego utworzeniu. Partnerami organizacji są regionalne władze samorządowe, a jej terytorium obejmuje województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie na terenie Polski, obwód kaliningradzki na terenie Federacji Rosyjskiej, Stowarzyszenie Gmin Regionu Kłajpeda na Litwie, okręgi  Blekinge, Kalmar, södra Småland w Szwecji i wyspę Bornholm w Danii. Partnerem Euroregionu jest także Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Organizacja dąży do poprawy warunków życia mieszkańców, promocji związków i kontaktów wśród lokalnych społeczności oraz bardziej zrównoważonego rozwoju w regionie.