Fot. www.stockvault.netDobiegł końca kolejny etap otwartego konkursu kierowanego
do organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Zakończyła się ocena formalna złożonych ofert, obecnie stowarzyszenia i fundacje będą miały 7 dni (do 4 lutego 2014 roku) na ewentualne uzupełnienie braków formalnych. Wyniki oceny formalnej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej  (http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/455/Rozstrzygniecia/). 

 

 W pierwszej połowie lutego zaplanowano posiedzenie komisji konkursowej, która zadecyduje, jakie pomysły na współpracę międzynarodową zostaną dofinansowane.