Artykuły z kategorii

urzad fotoAż 52 oferty wpłynęły do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w ramach otwartego konkursu kierowanego do organizacji pozarządowych. W poprzednich latach liczba pomysłów z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami wynosiła ok. 35.

 

Obecnie trwa ocena formalna złożonych ofert. Wyniki tej oceny zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – Otwarte konkursy ofert – rozstrzygnięcia) do 28 stycznia. Wnioskodawca w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników będzie miał prawo uzupełnić ofertę, gdyby okazała się ona niekompletna.

 

W pierwszej połowie lutego odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, która zadecyduje, jakie pomysły na współpracę międzynarodową zostaną dofinansowane.