Artykuły z kategorii

unia flaga stockvaultDo 15 listopada uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z subregionu elbląskiego mogą wysyłać prace literackie (opowiadania, reportaże, pamiętniki) o tym, w jaki sposób fundusze UE wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. Organizatorzy liczą, iż konkurs wpłynie na zainteresowanie młodzieży tematyką funduszy europejskich oraz ich wpływem na rozwój Elbląga i okolic.  

 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 15 listopada 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2013 r. Laureaci konkursu za pośrednictwem szkoły, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagród, terminie i sposobie ich wręczenia. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu).

 

Szczegóły dotyczące założeń organizacyjnych, nagród, przebiegu i warunków udziału w konkursie znajdują się TUTAJ.

 

fot. stockvault.net