Artykuły z kategorii

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku

Regionalny Punkt Kontaktowy programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska z Olsztyna we współpracy z ełckim Biurem Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie był organizatorem spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku.

Spotkanie miało na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tzw. małych projektów Programu Litwa-Polska.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Więcej ścieżek rowerowych, w tym wyczekiwana „Łynostrada”, uzupełniony tabor tramwajowy w Olsztynie, a także docieplone i zmodernizowane budynki w Iławie.

Umowy na te projekty podpisze z beneficjentami marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin we wtorek (11 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP (mikro, małych i średnich firm), dzięki którym przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/strategii rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt - możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia zbierane są do 18 kwietnia.