Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  okres  21  dni  tj.  od  dnia 20.06.2016 r.  do 11.07.2016 r.,  wykaz  nieruchomości  z  wojewódzkiego  zasobu  nieruchomości  przeznaczonych  do  zbycia.

Spotkanie w Działdowie

Radni powiatu działdowskiego podjęli decyzję o uhonorowaniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina tytułem „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.

Pamiątkową statuetką wręczyli marszałkowi podczas dzisiejszej (8 czerwca 2016 roku) uroczystej sesji.

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Trwa wizyta delegacji radnych z partnerskiego departamentu Côtes d’Armor. Dla niektórych gości to pierwszy pobyt na Warmii i Mazurach.

Partnerom z Francji szczególnie zależało na zapoznaniu się z naszymi rozwiązaniami w zakresie zagospodarowania brzegów jezior i rzek. Z tego względu goście mieli wczoraj okazję zwiedzić inwestycje nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie oraz w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w Olsztynie. Ponadto, zaplanowano również prezentację projektów realizowanych wzdłuż rzeki Łyny. Duże wrażenie na gościach wywarł także potencjał Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Mazury w Ostródzie, gdzie delegacja gościła w przeddzień rozpoczynających się targów „Pro Defense”.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Biskupcu oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Szczytnie. 

Informacji o przetargu udziela Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17, tel. (89) 5125904, 5125910.